ph4_logo
 
 

 

e-line

ph4_image_text

Dra nytta av Pyramids information på internet.

Med Pyramids e-line produkter kan man utnyttja affärsinformationen på Internet med hjälp av modulerna Pyramid e-handel och Pyramid Kundtjänst.

Modulerna är helt integrerade med Pyramid, vilket innebär att alla förändringar vad gäller produktsaldon, order osv slår igenom med omedelbar verkan.

Pyramid e-handel

Pyramids e-handel har funnits i några år nu, och har utvecklats till en flexibel och mångsidig lösning utifrån de behov som funnits ute hos användarna på olika företag och branscher. e-handeln anpassas dessutom utseendemässigt för att matcha företagets grafiska profil.

 I e-handeln kan du visa och sälja dina produkter online. Genom olika sök- och visningsmöjligheter gör du det lätt för din kund att hitta bland dina produkter. Du kan t ex bygga ett navigeringsträd med dina produkter via Pyramid. Eftersom du själv styr inloggningsmöjligheterna kan du presentera kundspecifika priser och sortiment med hänsyn till rabatter.

Du kan lägga in saldouppgifter, tidsstyrda kampanjer och märka artiklar med t. ex. Rea eller Nyhet, ge automatisk

e-postbekräftelse på beställning m m.

Go online!

Enligt e-barometern* för Q4 2011,

så omsatte e-handeln av varor i Sverige 27,7 miljarder kronor och tillväxten under 2011 var 10,6 procent.

E-handeln stod för 5 procent av den svenska detaljhandeln.

Att e-handla idag är en naturlig del av

konsumenternas vardag.

Nio av tio har någon gång handlat varor på nätet.

Nästan tre av tio näthandlar varje månad.*

*Statistik från e-barometern som ges ut av Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

ktj-2.jpg

Pyramid Kundtjänst

Med Pyramid Kundtjänst gör man enkelt affärsinformation som orderstatus, produktsaldo, support osv tillgänglig för sina kunder.

Även här kan man anpassa den grafiska utformningen utifrån de behov man har.

Med Pyramid Kundtjänst kan du enklare hålla en god kundservice, dygnet runt. Dina kunder kan när som helst själva gå in och få information om ordrar, fakturor, lagersaldo, tidigare beställningar, produkter, priser m m. Du kan låta kunden kontakta rätt avdelning och person via e-post från ett formulär. Belastningen via telefon, post och fax minskar och dina kunder behöver inte anpassa sig efter kontorstider.

CARL E DATA