ph4_logo
 
 

 

E-faktura Leverantör

ph4_image_text

Attestera och se dina leverantörsfakturor i Pyramid!

Med E-faktura Leverantör får du ett snabbare och ett enklare sätt att hantera all attestering av dina leverantörsfakturor. Alla berörda får digitalt tillgång till de fakturor som gäller och får automatiskt meddelande om alla aktuella attesteringar.


Ett program räcker!

Förenkla hanteringen och sänk dina kostnader med skannade fakturor och attestflöden i Pyramid. 
Attestflöden kan nu hanteras direkt i Pyramid. Hittills har detta hanterats i externa system som ofta är kraftfulla, men ibland ganska dyra. Det krävs inte heller import och export av data mellan olika program för att hålla andra system uppdaterade.

 

Hämta pdf»

Dokumentscanners

För att kunna utnyttja dagens effektiva affärsprogram maximalt måste företagen göra digitala kopior av sin pappersbaserade information. Vårt stora sortiment med snabba och högpresterande dokumentscanners kombinerar avancerad bildinmatning med enkel användning och enkelt underhåll.

De gör informationshanteringen mer effektiv och mindre tidskrävande, och gör det möjligt för företaget att spara pengar, tid och utrymme eftersom informationen distribueras, lagras och hämtas digitalt.

 

Läs mer»

CARL E DATA