ph4_logo
 
 

 

PDA

ph4_image_text

PDA Solutions ger många fördelar

Du kan arbeta med Pyramid direkt i handdatorn, vara online med affärssystemet var du

än befinner dig på företaget och har därmed alltid tillgång till färsk information.

PDA Solutions är en grupp av produkter vars syfte är att effektivisera det dagliga

arbetet med hjälp av handdatorer och Pyramid. I modulen PDA lager har vi samlat funktioner

för bland annat inventering, inköp samt in- och utleverans. Med PDA order får du

möjlighet att registrera order i exempelvis en butik eller på mässor.

PDA lager effektiviserar ditt lagerarbete

Med hjälp av PDA lager inventerar du snabbt ditt lager med handdatorn. Inne på kontoret tas resultatet om hand och efterbearbetas direkt i Pyramid.

Utleverans av kundorder görs enkelt via utleveransfunktionen. Denna ger en utökad

leveranssäkerhet, då det sker en kontroll av om plockad artikel finns på ordern eller inte.

Hämta pdf»

Lägg order där kunden finns med PDA order

All kommunikation mellan handdatorerna

och Pyramid sker trådlöst över hela företaget.

Ett fåtal accesspunkter räcker för att göra

WLAN:et tillgängligt för alla delar av

verksamheten. Mellan företagets olika filialer

används kommunikation över Internet.

CARL E DATA