ph4_logo
 
 

 

MPS

ph4_image_text

Pyramid MPS hanterar lagerflödet i hela tillverkningen och har samtidigt funktioner för planering av alla resurser. Information om körplaner kan visas på terminaler i verkstaden och operations- och materialrapportering kan göras där arbetet utförs.

Vilka behov har du?

Genom att utöka Materialplaneringen med MPS får du också möjlighet att planera dina maskiner och din

personal i resursgrupper. Resultatet av planeringen kan visas grafiskt i ett Gantt-schema och i körplanen ser

varje resursgrupp sina planerade jobb. Modulen ger dig även stöd för legotillverkning.

 

Hämta pdf»

Material och Produktionsstyrning

Materialplanering, MPL, är grunden i produktionen och hanterar strukturer i flera nivåer.

Tillverkningsorder (TO) hanteras med uttag av ingående material, rapportering av operationer

och återrapportering av färdig produkt. Behovsberäkningar av material kan ske enligt strukturerna utifrån liggande kundorder eller prognoser.

CARL E DATA