ph4_logo
 
 

 

Logtrade

alt

LogTrade for Pyramid utvecklas och underhålls gemensamt av Unikum  och LogTrade.

LogTrade for Pyramid är en standardiserad, moduluppbyggd, transportörsoberoende TA-lösning som är integrerad med Pyramid och stödjer uppföljning och statistik.

Över 6000 företag använder LogTrades programvaror för att optimera sina transportprocesser idag.

Unikum, företaget som utvecklar och äger affärssystemet Pyramid, och LogTrade utvecklar och förvaltar gemensamt LogTrade for Pyramid som en standardiserad modul för transportadministration helt integrerad i affärssystemet Pyramid.

Överföring av orderunderlag för dokumentutskrift

En knapp i Ordercentralen som visar en orders sändningar

Kontakta oss för mera information.

En knapp i Kundcentralen som visar en kunds sändningar

CARL E DATA