ph4_logo
 
 

 

Butik

ph4_image_text

Pyramid Butik ger stora fördelar

Under Pyramid Butik samlas funktioner avsedda för försäljning - t ex kassa, betalkort, fakturering och statistik. Med artikel-, pris- och kundinformation samlat i ett system får all personal tillgång till uppdaterad information. Affärssystemet ger dig kraftfulla funktioner för BackOffice och möjlighet till komplett varuflödeshantering från ordertagning till tillverkning och leverans.

Kassaplatsen där kunden finns

Pyramid Kassa hanterar flera arbetsplatser. Dessa

kan finnas både på flera ställen i butiken eller på

olika orter. Affärssystemet knyter ihop information

från alla arbetsplatser.

 

Hämta pdf»

Kassan

Kassaplatsen byggs upp med den utrustning

som krävs, t ex bildskärm, streckkodsläsare,

kortläsare och PIN-pad, kunddisplay, kassalåda, kvittoskrivare mm.

I kassan hanteras flera olika betalningsformer

såsom kontanter, betalkort, faktura,

presentkort, tillgodokvitto m fl.

CARL E DATA